Sign Invention
Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany
Pravidla pro vstup na veletrh
Bezpečně na veletrhu

Takto prežívame súčasnú krízu


Vďaka Slovenskému zväzu sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov sme sa dostali k veľmi zaujímavým dátam o situácii na trhu. Tieto informácie sme dostali pod podmienkou zachovania anonymity respondentov. Firmy sa otvorene vyjadrili k aktuálnej situácii, a tak nebudeme žiaden citát priraďovať ku konkrétnej osobe...

 

 

Fáza 1

Dáta boli zbierané začiatkom apríla 2020, kedy už boli nastavené niektoré pravidlá a dali sa kvantifikovať dopady.

 

 

Zastavenie platieb

Takto zareagoval nielen polygrafický priemysel. Ustrnutie sa najmarkantnejšie prejavilo v zastavení platieb. Veľa firiem jednoducho neposiela peniaze a robí mŕtveho chrobáka. Má to niekoľko príčin. Tá prvá je najjednoduchšia – malé firmy jednoducho zavreli prevádzku a čakajú. Druhá je zasa veľmi prirodzená. Podľa hesla „bližšia košeľa ako kabát“ – jednoducho sa neposielajú peniaze. Tento stav je, samozrejme, únosný iba krátky čas. Pohyb pomaly začal ožívať, ale tlačiar je medzi dvoma mlynskými kameňmi. Dodávateľ žiada platbu vopred a veľké firmy sa v niektorých prípadoch aspoň uráčili oznámiť, že obdobie vyhlásených opatrení jednoducho nezapočítavajú do lehoty splatnosti.

 

Menej práce, menej zamestnancov

Máme za sebou zatiaľ iba niekoľko týždňov koronakrízy, ale vidíme prvé modely správania sa firiem, ktoré korelujú s ich veľkosťou. Malé firmy jednoducho nastúpili na model práce z domu. Objednávky sa podľa vyjadrení väčšiny z viac ako dvadsiatky opýtaných firiem znížili na 60 až 30 % bežného objemu daného obdobia. Do práce sa ide vtedy, keď treba vyrobiť zákazku a odovzdáva sa cez okienko alebo odošle kuriérom. Vo väčších firmách sa zodpovedajúci počet zamestnancov dostal na OČR alebo PN. Zníženie objemu objednávok a zastavenie toku peňazí sa týchto firiem týka podstatne bolestnejšie. Pomoc zo strany štátu firmy vítajú, ale zatiaľ nemajú konkrétne skúsenosti s jej realizáciou. Prvý mesiac opatrení je poznamenaný v mnohých prípadoch dobiehaním objednávok z minulého obdobia. Nové objednávky však prichádzajú vo veľmi obmedzenom množstve.

 

Rozdiely podľa zamerania

Víťazom situácie sú jednoznačne firmy, ktoré majú výrobu postavenú na dodávkach mimo reklamný priemysel. Dodávatelia technických štítkov a iných priemyselných aplikácií zatiaľ krízu nepocítili kriticky. Firmy zamerané na reklamu a propagáciu však zaznamenali dramatický výpadok objednávok. Optimizmom vo svojich vyjadreniach naozaj nesršia. „Situácia nás zasiahla veľmi intenzívne, bežná textilná produkcia, v ktorej sme boli veľmi silní, sa zredukovala na 20 %,“ povedal majiteľ spoločnosti. Firma však aj napriek tomu zvýšila počet zamestnancov na 400 % oproti bežnému stavu. Šijú totiž ochranné rúška.

 

Čo je doma, to sa počíta

Dodávky tovaru by teoreticky mali byť plynulé. Okamžite sa ale prejavila nepriaznivá situácia v Taliansku. Dodávky z tejto ťažko skúšanej krajiny prakticky zastali. Ukazuje sa, že skladové zásoby sú v týchto dňoch kľúčovým faktorom. Dopyt po materiáloch pre digitálnu tlač dramaticky klesol. Začali sa ale vyrábať nové produkty. „Ak by som mal na sklade niekoľko kamiónov plexiskla, okamžite ho predám,“ povedal riaditeľ jednej z dodávateľských spoločností. Vyrábajú sa totiž ochranné štíty, deliace steny, samolepky na podlahy do obchodov, rôzne druhy usmerňovacích stien, zábran a stojanov na bezpečný pohyb v obchode. Predávajú sa aj umývateľné tapety a tabule, aby deti mohli doma kreatívne pracovať. Výrobcovia sa donedávna bránili možnosti mať naskladnené materiály od dodávateľa vo svojej firme. Častokrát znela ponuka, že materiál sa bude platiť až po jeho skutočnom použití. Kto mal vhodné zásoby, mal v tomto mesiaci vyhraté.

 

Prečistí sa trh

Koronakríza určite vyčistí trh. Mzdy sa podľa očakávania viacerých manažérov priblížia k realite. „Nie je reálne, aby skladník v Bratislave mal vyššiu mzdu ako učiteľ v Trenčíne,“ znelo jedno z konštatovaní. Schopnosť flexibilnej reakcie na nové podmienky na trhu ukazujú, ktoré firmy majú zdravý „ťah na bránku“. Tí, čo zastavili činnosť, budú mať určite horšiu pozíciu ako pred krízou.

 

Digitalizácia je in

Ukázala sa silná stránka digitálnych technológií. To, čo sa v odborných kruhoch definovalo ako základná výhoda z hľadiska ekologickej stránky – lokálna výroba, sa teraz ukázalo ako základný predpoklad na prežitie. Flexibilita, kreativita a rýchla reakcia na nový dopyt sú to najdôležitejšie, čo firmy v dnešnej situácii potrebujú. Digitálne technológie vo všeobecnosti vystúpili do popredia a skutočnosť, že sú firmy, ktoré aj dnes objednávajú nové stroje, dokazuje, že časť manažérov túto situáciu pochopila ako príležitosť.

 

Spomalenie a opatrnosť

Spomalenie trhu je prirodzená reakcia. Pri rozhodnutiach ale treba postupovať naozaj s rozvahou. Dodávatelia sú pripravení svojich zákazníkov podržať v maximálne miere, ale čo je najdôležitejšie, nesmú sa zastaviť platby. Prechod na platby vopred nemôže nikoho prekvapiť. Treba teda inkasovať od zákazníka a zaplatiť dodávateľom.
Zlaté pravidlo dneška by malo znieť: „Nevyrobená, nezaplatená zákazka je náš zisk!“

 

 

 

Fáza 2

Prieskum sa uskutočnil v priebehu mesiaca júl 2020. Už v ňom rezonujú opatrenia na pomoc podnikateľom aj reálnejšie vidieť dopady krízy.

 

Máme za sebou fázu s najtvrdšími obmedzeniami, ale v objeme objednávok sa tieto obmedzenia prejavujú postupne. Najhoršie zatiaľ boli mesiace apríl a máj. Tak ako pri zverejnení informácií z prvého kola prieskumu, ani teraz neuvádzame konkrétne firmy.

 

Situácia vo firme

Všetci tlačiari sa zhodli na významnom poklese výroby. Priemerný pokles objemu výroby u tlačiarov bol na úrovni 30 – 50 % v mesiacoch apríl a máj. Nedostatok objednávok firmy vo väčšine prípadov riešili čerpaním dovoleniek, skrátením pracovného času alebo PN či OČR zamestnancov. Situáciu s miernym optimizmom berie 61 % respondentov, výrazne negatívne ju vníma 39 % dopytovaných firiem. Dodávatelia zaznamenali pokles objemu objednávok, ale straty v odbere klasických tlačiarenských médií kompenzovali odbery akrylátu a ďalších materiálov, ktoré sa dali použiť na výrobky zabezpečujúce ochranu pracovníkov – priehradky, štíty a rúška. Na ilustráciu situácie môže poslúžiť aj toto vyjadrenie: „Pracujeme a postupne prichádzajú objednávky. Výkon počas krízy sa znížil asi o 30 %. Pociťujeme, že aj výdavky firiem a ceny sú nižšie. Firmy viac zvažujú investíciu do reklamy a pri objednávaní sa viac zameriavajú na výslednú cenu a objednávajú iba najnutnejšie množstvá.“

 

Čo pomohlo?

Respondenti najčastejšie uvádzajú dobré vzťahy s klientmi. Kľúčoví zákazníci nenechali firmy padnúť, ale hoci s obmedzeným rozpočtom, zákazky si objednali. Aj pri zadávateľoch rozhoduje mierny optimizmus pri pohľade do budúcnosti. Firmy často uvádzajú aj vlastnú schopnosť rýchlo zareagovať, racionalizovať výrobu a spoločný záujem pracovníkov aj manažmentu. Väčšina firiem neočakáva prechod trhu do stavu pred koronakrízou, ale očakáva minimálne rok s obmedzenou produkciou. Prinášame vám vyjadrenie jedného z respondentov: „Dôležitým faktorom na prežitie krízových mesiacov bola stabilita firmy, komunikácia, rezervy, mobilizácia síl a silné odhodlanie vytrvať a prežiť. Sme rodinná firma s dlhou tradíciou. Po vypuknutí krízy sme urobili viaceré racionalizačné opatrenia na zníženie nákladov s minimálnym dosahom na mzdu zamestnancov. Ako firma držíme pevne spolu, každý člen firmy (vedenie i zamestnanci) okamžite pochopil vážnosť situácie a všetci prijali nevyhnutné opatrenia (OČR, home office, čerpanie dovolenky, zníženie fondu pracovného času). Bez lojálnych zamestnancov by sme situáciu veľmi ťažko zvládli.“

 

Pomoc od štátu

Spomedzi tlačiarenských firiem o pomoc od štátu požiadalo 16 firiem a dve z nich podporu nedostali. Niektorí respondenti si pochvaľovali rýchlu pomoc, niektorým sa zdala veľmi pomalá. Z dodávateľov o pomoc požiadali piati a traja nie.

 

Pohľad do budúcnosti

„Predpokladám, že postupne bude obrat klesať a budeme nútení redukovať stavy zamestnancov,“ povedal jeden z respondentov. „Nepredpokladá sa výrazný nárast spotreby, nebudú sa predávať autá. V lete očakávame útlm a skončí podpora zo strany štátu. Prežijú firmy s efektívnou produkciou, špičkovou technológiou a redukovanými nárokmi na ľudskú prácu. Zisk sa bude tvoriť cestou efektívnej produkcie veľkých objemov s nízkou maržou.“

 

Optimizmus na záver

Hoci s nádychom optimizmu, ale veľmi realisticky hodnotí situáciu ďalší z respondentov: „Som optimista. Myslím si, že vírus tu bude s nami stále. Musíme byť preto opatrní a naučiť sa s ním žiť. Predpokladám, že ekonomika sa bude i keď pomaly, ale postupne dvíhať.“

Ešte pred krízou som videl jeden krásny kreslený vtip. Otec a syn stoja na balkóne a obdivujú hviezdnatú oblohu. Syn sa pýta: „Oci, je možné zachovať trvalý rast ekonomiky na úrovni 20 %? Otec zamyslene odpovedá: „Ak sa bude vesmír dostatočne rýchlo rozpínať…“

 


Více
Zavřít
Nezávazná poptávka účasti
Inicializace, právě prohlíží: -

* - povinné údaje