Sign Invention
Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany
Pravidla pro vstup na veletrh
Bezpečně na veletrhu

Ing. arch. Aleš Holý, vedoucí Útvaru městského architekta, Uherské Hradiště


Již dvacet let se naše sídla vypořádávají s necitlivými zásahy do historické urbanistické struktury, kdy byly v důsledku předrevolučních asanačních plánů odstraněny historicky cenné objekty a někde i celé bloky. Na jejich místě pak byly umístěny unifikované stavby s absencí architektury a nebo jinde architektonicky nepřívětivé budovy. Vzniklé jizvy jsou různou formou zacelovány ještě dnes.

I současnost přináší nové problémy, z nichž snad nejpalčivější je všudypřítomná reklama. Některé způsoby zacházení s reklamou v památkovém prostředí a na historické architektuře hraničí až s vandalismem. Obrana před tímto „morem“ je obtížná, nemá dostatečnou legislativní oporu a odstranění „černé“ reklamy vyžaduje značné úsilí.

Způsob použití a ztvárnění vlastní reklamy, marketing a mediální komunikace vypovídají o kulturní vyspělosti naší země.


Více
Zavřít
Nezávazná poptávka účasti
Inicializace, právě prohlíží: -

* - povinné údaje