Sign Invention
Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany

MARKETÉR roku 2015 vyhlášen!


Přihlaste své kandidáty do soutěže! Již pojedenácté vyhlašuje Česká marketingová společnost svoji tradiční soutěž o nejzajímavější a nejvíce inspirující osobnost českého marketingu v roce 2015. Kandidáty do soutěže a jejich konkrétní marketingové projekty je možné hodnotící komisi předkládat do 15. dubna 2016, kdy je uzávěrka. O bezesporné atraktivitě soutěže svědčí nejen dosavadních deset úspěšných ročníků, které jsou vždy středem pozornosti médií a celého oboru marketingu, ale i ochota opětovně převzít záštitu nad soutěží osobností světového marketingu prof. Philipem Kotlerem, dobře známým i svými působivými vystoupeními před naší odbornou veřejností. Ostatně i jeho publikace z oblasti marketingu jsou u nás dobře známé. To vše činí ze soutěže Marketér roku nejen oborově, ale i společensky významnou událost.

 

O stále rostoucím zájmu o kvalitní marketing není sporu. Současná vysoce „proinformovaná“ společnost se bez jeho působení, zdá se, neobejde. Dávno už neplatí staré heslo, že dobré zboží se chválí samo. I když samozřejmě jako vždy výjimky potvrzují pravidlo, mnohem častěji se dnes a denně přesvědčujeme, že čekat v koutě až najdou tě, může mít a zpravidla i má fatální následky. Cesta byť sebekvalitnějšího výrobku k jeho úspěchu na trhu není jednoduchá, naopak stává se stále náročnější. Ani tady totiž příchodem internetu nezůstal kámen na kameni. S jeho pomocí má dnes zákazník daleko více možností, jak se dopídit těch nejdetailnějších informací o produktu. To je na jednu stranu správné, zároveň tím ale mizí mnoho z „kouzla nakupování“, kterému přes všechny pragmatické rozumové úvahy docela rádi občas podléháme. 

Pro zajímavost, podle jednoho nedávného výzkumu přestává fungovat zejména u mladé generace pocitové okouzlení produktem v místě prodeje, vedoucí k nákupnímu impulzu. Spotřebitel v kamenném obchodě má u sebe chytrý mobil s internetem, najde si detailní popis vlastností produktu a reference, porovná ceny s konkurencí, fotografuje produkt i reklamní materiály, konzultuje s přáteli a rodinou, skenuje QR kódy a pak se teprve rozhodne k nákupu na e-shopu. Stále se tedy vynořují nové otázky k řešení. Marketing ovšem zdaleka není jen maloobchod.

Prof. Gustav Tomek, viceprezident ČMS a předseda hodnotitelské komise soutěže Marketér roku, hovoří v časopisu Marketing a komunikace o nutnosti neustálého vzděláváni nejen teoreticky, ale především s co nejtěsnějšími kontakty s praxí. Vzniká tak potřeba vytváření interdisciplinárních studijních programů, v nichž je marketing jednou z klíčových součástí, ovšem ne jedinou. Tato „čtvrtá průmyslová revoluce“, spojující snahy o řešení nejvýraznějších problémů do jednoho celku, znamená tak nejen pro marketing opravdovou výzvu.

Právě posílení prestiže marketingu ve společnosti, popularizace jeho významných osobností a vytváření funkční zpětné vazby mezi marketingovou teorií a každodenní společenskou praxí je hlavním cílem soutěže, stejně jako hlavní náplní činnosti České marketingové společnosti. Je přirozené, že velkou pozornost zaměřuje ČMS na nastupující generace marketérů. „Právě jako podporu a povzbuzení mladých marketingových talentů je třeba chápat soutěžní kategorii Mladý delfín pro vysokoškolské studenty“, připomněla prezidentka ČMS doc. Jitka Vysekalová při vyhlášení soutěže Marketér roku 2015 v rámci semináře Vzdělaný marketér – cesta k úspěchu firmy, pořádaného ČMS spolu s Klubem učitelů marketingu 5.11.2015 v Praze.

Podmínky soutěže a přihlášku najdete na www.cms-cma.cz.


Více
Zavřít
Nezávazná poptávka účasti
Inicializace, právě prohlíží: -

* - povinné údaje